Sociaal Tarief

Het sociaal tarief voor aardgas en/of elektriciteit startte in 2003. Daardoor kunnen een aantal personen of gezinnen die behoren tot bepaalde categorieën een gunstiger tarief genieten dan het commerciële. Tweemaal per jaar wordt dit tarief berekend door de CREG op basis van de laagste commerciële tarieven op de leveranciersmarkt van elektriciteit en aardgas.

Vanaf 2010 wordt het sociaal tarief automatisch toegepast. Deze automatisering zorgt ervoor dat de meeste rechthebbenden het sociaal tarief verkrijgen zonder dat ze daartoe initiatief moeten nemen. Het is de FOD Economie die instaat voor dit automatiseringsproces en voortaan om de drie maanden aan de leveranciers meedeelt aan welke klanten zij het sociaal tarief moeten toekennen, voor welke aansluitingspunten en voor hoelang.